UV lampa Ecosoft E360

Vytlačiť
UV lampa Ecosoft E360
  • ID: #5816
  • Pridajte medzi obľúbené
  • K odberu: 10 na sklade
  • 270

UV lampa na vodu Ecosoft E360 s prietokom až 2,34 m3/hod. Ide o nový model UV lampy, od renomovaného výrobcu Ecosoft. Jedná sa o rozumnú, kvalitnú a dostupnú náhradu oproti UV lampám Sterilight.
Ako to funguje?
UV lampa je určená na zneškodnenie vírusov, baktérií, cýst a iných mikroorganizmov vo vode. 
UV žiarenie v plnej miere nahrádza doterajší nie moc zdraviu prospešný spôsob dezinfekcie pitnej vody chlórovaním. Malá časť elektromagnetického spektra, ktorá zahŕňa vlnové dĺžky v rozsahu od 100 do 400 nm (nanometrov) je definovaná ako UV žiarenie. UV-C lúče sú časťou tohto rozsahu od 100 do 280 nm. UV žiarenie efektívne ničí mikroorganizmy. V prípade germicídneho  účinku, je optimálna vlnová dĺžka 253,7 nm  s intenzitou v rozmedzí od 3 000 do 20 000 μW.s/cm2. Tento typ žiarenia je neviditeľný pre ľudské oko. Účinnosť dezinfekcie závisí od percenta UV žiarenia, ktoré môže byť absorbované bunkou mikroorganizmu. Zmenou niektorých chemických článkov vplyvom UV-C žiarenia dochádza ku zmene informácii v DNA. Vplyvom týchto zmien dochádza k zlyhaniu správnej činnosti a k nenávratnej záhube buniek. UV-C žiarenie má sterilizačné účinky, ktoré eliminuje viac ako 99,99% mikroorganizmov nachádzajúcich sa vo vode. UV žiarenie nemení fyzikálno-chemické vlastnosti vody.

Výhody UV-C žiarenia na dezinfekciu vody:

je to ekologický spôsob úpravy – do vody sa nepridávajú žiadne chemikálie
nemení sa zápach ani chuť vody
nehrozí riziko predávkovania (napr. pri chlorovaní) a nehrozí ani riziko zmeny charakteru vody
pri aplikácii sa netvoria škodlivé vedľajšie produkty (napr. trihalometany pri chlórovaní)
rýchly účinok: niekoľko sekúnd – čas potrebný na prietok cez UV komoru.
nie je potrebný zásobník vody ako pri chlórovaní
kompatibilita s ostatnými technológiami na úpravu vody (vodárenské pripojenie, filtre, zmäkčovače)
ekonomická výhodnosť

Podmienky inštalácie: 

prívod neupravenej vody
suché a nemrznúce prostredie
elektrická prípojka 220V
teplota: 2 – 40 0C
minimálny tlak – 0,14 MPa
max. pracovný tlak – 860 kPa (tlak vody musí byť rovnomerný, v prípade zapojenia za čerpadlom je nutná vyrovnávacia nádoba) 
hodnota pH: 6,5 – 9,5
obsah Fe a Mn podľa NV 354/2006
farba a zákal podľa najnižších hodnôt NV 354/2006 – v prípade nesúladu je nutná dokonalá mechanická predfiltrácia
max. alkalita 8 mval/lit
max. tvrdosť 6,5 0dH (nemecké stupne)

Balenie obsahuje daný žiarič pre UV lampu, ktorý Vám vydrží približne 12 mesiacov. 


Príbuzné produkty