Odstránenie dusičnanov z vody

Odstránenie dusičnanov z vody

Dusičnany patria medzi monitorované látky, ktoré svojou toxicitou, resp. premenou na toxické dusitany, škodia nielen dospelým jedincom, ale najmä deťom. Z tohto dôvodu aj pre používanie vody deti je limitný hodnotou 15mg / l. Pre dospelých je najvyššia prípustná hodnota 50mg / l. Jednoduchým prevarením vody sa dusičnany neodstránia.

Najčastejším spôsobom odstraňovania je pomocou iónovej výmeny dusičnanu za chlorid. Rozbor vody je nutný pre zistenie množstva dusitanov a dusičnanov. Geograficky sú na Slovensku najviac poznačené oblasti intenzívnej poľnohospodárskej činnosti: južné a juhozápadné Slovensko, Východoslovenská nížina, Horný Zemplín, Gemer. Hlavným problémom ich prítomnosti v tele je viazanie na hemoglobín a teda blokujú prenos kyslíka v tele. Okrem toho sú vedené ako karcinogény.

Odstránenie dusičnanov sa robí prietokom vody cez filter s iónovo-výmennou náplňou (anexom), ktorá sa po určitej dobe automaticky prepláchne čiže sa zregeneruje roztokom soli (chloridom sodným). U našich filtrov sa tieto regeneračné procesy vykonávajú automaticky podľa nastavenia v ovládacej hlave úpravne /zvyčajne počas noci/. Pri regenerácii voda nie je púšťaná ďalej do obehu.

Filter na dusičnany Turbojet Clack® 25

Filter na dusičnany Turbojet Clack® 25

Vodný filter na dusičnany a dusitany (do 100 mg/l) s anexovou náplňou a výkonom až 1900 l/h.
1,000€
Filter na dusičnany AQ® 30 RX

Filter na dusičnany AQ® 30 RX

Vodný filter na dusičnany a dusitany (do 80 mg/l) s anexovou náplňou a výkonom až 1800 litrov za hodinu.
800€
Filter na dusičnany AQ® 40 RX

Filter na dusičnany AQ® 40 RX

Vodný filter na dusičnany a dusitany (do 100 mg/l) s anexovou náplňou a výkonom až 2300 litrov za hodinu.
900€
Filter na dusičnany AQ® 60 RX

Filter na dusičnany AQ® 60 RX

Vodný filter na dusičnany a dusitany (do 150 mg/l) s anexovou náplňou a výkonom až 3000 litrov za hodinu.
1,000€
Filter na dusičnany AQ® 70 RX

Filter na dusičnany AQ® 70 RX

Vodný filter na dusičnany a dusitany (do 200 mg/l) s anexovou náplňou a výkonom až 3600 litrov za hodinu.
1,089€
Filter na dusičnany Turbojet Clack® 10

Filter na dusičnany Turbojet Clack® 10

Vodný filter na dusičnany a dusitany (do 50 mg/l) s anexovou náplňou a výkonom až 1000 litrov za hodinu.
799€
Filter na dusičnany AQ® 5 RX

Filter na dusičnany AQ® 5 RX

Filter na dusičnany a dusitany (do 20 mg/l) s anexovou náplňou a výkonom 400 litrov za hodinu.
359€
Filter na dusičnany AQ® 8 RX

Filter na dusičnany AQ® 8 RX

Vodný filter na dusičnany a dusitany (do 30 mg/l) s anexovou náplňou a výkonom až 900 litrov za hodinu.
459€
Filter na dusičnany AQ® 20 RX

Filter na dusičnany AQ® 20 RX

Vodný filter na dusičnany a dusitany (do 60 mg/l) s anexovou náplňou a výkonom až 1500 litrov za hodinu.
699€